ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑ

Ο Διαιτολόγος-Διατροφολόγος εφαρμόζοντας την επιστήμη της διατροφής του ανθρώπου, βοηθά το άτομο να κατανοήσει την αλληλεπίδραση της διατροφής με την υγεία. Επίσης εκπαιδεύει το άτομο ή/και το περιβάλλον γύρω του με στόχο την επίτευξη καλύτερων διατροφικών επιλογών, που προασπίζουν την υγεία του και προλαμβάνουν ή αντιμετωπίζουν τις ασθένειες.

 Η επιστήμη της Διατροφής ή Διατροφολογία του ανθρώπου είναι η επιστήμη που μελετά την επίδραση των βιομορίων και των ανόργανων συστατικών των τροφίμων στο μεταβολισμό και τη θρέψη του ανθρώπινου οργανισμού.
 Η επιστήμη της Διατροφής δε θα πρέπει να συγχέεται με την Διαιτολογία η οποία απευθύνεται σε ασθενείς.

 Η Διαιτολογία είναι η επιστήμη που πραγματεύεται την ανθρώπινη διατροφή. Συγκεκριμένα εξετάζει τους κανόνες της σωστής διατροφής και το πως αυτοί σχετίζονται με τη λειτουργία του ανθρωπίνου οργανισμού σε φυσιολογικά πλαίσια. Οι κανόνες αυτοί αφορούν τις ουσίες και το τρόπο πρόληψης της τροφής.