ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η προσέγγιση στη θεραπεία είναι παιδοκεντρική και η εφαρμογή της γίνεται αποκλειστικά από εξειδικευμένο Φυσικοθεραπευτή. Αυτό σημαίνει ότι κύριος στόχος είναι η κατανόηση της προσωπικότητας των ιδιαίτερων αναγκών και της συμπεριφοράς του απιδιού. Και αυτό είναι εφικτό μόνο με μια σχέση ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

Οι φυσικοθεραπευτικές συνεδρίες έχουν παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Το παιδί αντιμετωπίζεται ως μια συνολική και ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Οι βασικοί θεραπευτικοί στόχοι αφορούν στη μέγιστη δυνατή ανεξαρτησία και ποιότητα στην καθημερινή ζωή του παιδιού. Παράλληλος στόχος είναι η γόνιμη επικοινωνία με τους γονείς, η ενημέρωση και καθοδήγηση τους.