ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

11

Η Αποκατάσταση σε νευρολογικά περιστατικά είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα θέματα στη φυσικοθεραπεία και πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ανάλογο σεβασμό και αίσθημα ευθύνης.

Αν και υπάρχουν διάφορες τεχνικές λειτουργικής αποκατάστασης οι οποίες στοχεύουν τόσο στη βελτίωση του νευρομυϊκού ελέγχου, στην επανεκπαίδευση της μυϊκής λειτουργίας όσο και στην ανάπτυξη φυσιολογικών προτύπων βάδισης (P.N.F Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, μέθοδος Bobath, προσέγγιση Brunstrom, biofeedback, παιγνίδια εικονικής πραγματικότητας κ.α)., ωστόσο καμιά δεν υπερτερεί έναντι κάποιας άλλης και καμιά δεν αποτελεί πανάκεια για οποιοδήποτε περιστατικό.

Κάθε ασθενής πρέπει να αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα με κατάλληλες τεχνικές που μπορεί να εφαρμόζονται από το ένα ή το άλλο σύστημα ανάλογα με την εμπειρία του φυσικοθεραπευτή, η οποία παίζει τον καθοριστικό ρόλο.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΑΣ