ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

11

Στο Κέντρο μας προβλέπεται ειδική μέριμνα για κάθε ασθενή.

Τα παιδιά, σε αντίθεση με τους ενήλικες δεν μπορούν να αντιληφθούν επακριβώς γιατί πονούν ή γιατί βρίσκονται σε θεραπεία. Προσφέρουμε παιδιατρική φυσικοθεραπεία η οποία παρέχεται από το έμπειρο προσωπικό μας.

Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τη ζωή και την καθημερινή λειτουργία των παιδιών που αντιμετωπίζουν ένα φάσμα εκ γενετής ή επίκτητων προβλημάτων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΑΣ