ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ

11

Οι χρόνιες παθήσεις αποτελούν κύριες αιτίες νοσηρότητας και πρόωρης θνησιμότητας παγκοσμίως.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η «κακή» διατροφή αλλά κυρίως η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και άσκησης αποτελούν κάποιους από τους παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνιση, αλλά και την επιδείνωση των αρνητικών επιδράσεων των χρόνιων παθήσεων.

Η άσκηση αποτελεί την καταλληλότερη «μη φαρμακευτική» παρέμβαση για την πρόληψη χρόνιων παθήσεων και επιφέρει πολλαπλά θετικά οφέλη τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία. Ωστόσο, για να είναι ασφαλής και αποτελεσματική για τον ανθρώπινο οργανισμό, θα πρέπει κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή της να λαμβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές της ανατομίας, φυσιολογίας, εργοφυσιολογίας, εμβιομηχανικής, αλλά και οι ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου (π.χ. ηλικία, επίπεδο φυσικής κατάστασης, κατάσταση υγείας κ.α.).
Επιπρόσθετα, η καθοδήγησή της πρέπει να γίνεται από επιστημονικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΑΣ