ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία μέσα από κατάλληλα επιλεγμένες και στοχοκατευθυνόμενες δραστηριότητες αποσκοπεί στη βελτίωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων με την ευρεία έννοια του όρου. Τα ειδικά εργοθεραπευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν: εκπαίδευση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, ανάπτυξη αντιληπτικο-κινητικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού, προεπαγγελματικών και ψυχαγωγικών δεξιοτήτων (Αmerican Οccupational Τherapy Αssociation, 1981).

Ο Εργοθεραπευτής κατανοώντας την σημασία των έργων και των δραστηριοτήτων στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, δουλεύει με άτομα κάθε ηλικίας που εμφανίζουν δυσλειτουργίες ή/ και αναπηρίες, περιορισμούς στην εκτέλεση των έργων και των δραστηριοτήτων της καθημερινής τους ζωής, ή/ και δυσκολίες στην ισότιμη κοινωνική συμμετοχή (άτομα με ψυχικές, κινητικές, νευρολογικές, αισθητηριακές και γνωστικές διαταραχές, καθώς και άτομα με κοινωνικούς περιορισμούς όπως άτομα της τρίτης ηλικίας

Σκοπός του τμήματος εργοθεραπείας είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του άνω άκρου και του κορμού, η επανεκπαίδευση στη λειτουργική βάδιση, η ανάπτυξη των εγκεφαλικών λειτουργιών, η επανεκπαίδευση σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής με στόχο την αυτοεξυπηρέτηση και η κοινωνικοποίηση. Η Εργοθεραπεία απευθύνεται σε άτομα με παθήσεις του νευρικού μυοσκελετικού συστήματος (Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια, Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εκφυλιστικές νευροπάθειες, Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού και των περιφερικών νεύρων του άνω άκρου, Ρευματοειδής αρθρίτιδα, Οστεοπόρωση κ.α.), με αναπτυξιακές διαταραχές (Εγκεφαλική παράλυση, Σύνδρομο Down, Διαταραχές αυτιστικού φάσματος κ.α.) με γηριατρικές παθήσεις ( Άνοια κ.α.) και με ψυχιατρικές διαταραχές.