ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η Φυσική Αγωγή και η Ειδική Φυσική Αγωγή φροντίζει για την σωματική άσκηση και τη καλή φυσική κατάσταση των αθλητών, των ατόμων με αναπηρίες και σε ένα ευρύ πληθυσμιακό φάσμα, προτείνοντας και εφαρμόζοντας τις κατάλληλες για τον καθένα μεθόδους σωματικής άσκησης.

 Ως Φυσική Αγωγή νοείται η επιστήμη που ενσωματώνει το γνωστικό επίπεδο από διάφορους τομείς του Υγειονομικού και Εκπαιδευτικού κλάδου, επομένως οι καθηγητές Φυσικής και Ειδικής Αγωγής είναι ικανοί να συνεργαστούν με επιστήμονες Υγείας αλλά και αυτόνομα κυρίως στο κομμάτι της πρόληψης.

Ιδιαίτερο κομμάτι της Φυσικής Αγωγής αποτελεί η Ειδική Φυσική Αγωγή, η οποία εκτελείται αποκλειστικά από πτυχιούχους των ΤΕΦΑΑ έχοντας αποκτήσει την συγκεκριμένη ειδικότητα.
Η Φυσική Αγωγή θα πρέπει να τονιστεί πως απευθύνεται κυρίως σε υγιείς πληθυσμούς και η Ειδική Φυσική

Αγωγή σε ΑΜΕΑ.

Στόχος ενός προγράμματος Ειδικής Φυσικής Αγωγής είτε ατομικό είτε ομαδικό είναι η πρόληψη, η επανεκπαίδευση δεξιοτήτων και η ψυχοκοινωνική ενσωμάτωση.