ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ο Κοινωνικός Λειτουργός προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών προβλημάτων. Οι υπηρεσίες του προσφέρονται κυρίως στα μέλη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Το κύριο έργο του Κοινωνικού Λειτουργού αφορά:
α) τη συμβουλευτική υποστήριξη κυρίως ατόμων που ανήκουν στα “ευπαθή” κοινωνικά στρώματα και βιώνουν ή απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό
β) τη συνεργασία με δημόσιους φορείς κοινωνικής πρόνοιας και οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό την ενημέρωση και υποστήριξη σε ζητήματα περίθαλψης ή χορήγησης επιδομάτων για απόρους, άτομα με αναπηρίες ή άλλες ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους, παλιννοστούντες, αποφυλακισμένους, ανέργους
γ) τη συνεργασία με ιδρύματα κοινωνικής φροντίδας, νοσοκομεία, κέντρα αποτοξίνωσης και σωφρονιστικά καταστήματα, με σκοπό την κοινωνικοποίηση και την αποϊδρυματοποίηση των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά.

Η κοινωνική εργασία είναι μια εφαρμοσμένη επιστήμη που ακολουθεί συγκεκριμένες επιστημονικές αρχές και επαγγελματική δεοντολογία. Οι επαγγελματίες Κοινωνικοί Λειτουργοί διεκδικούν τις τελευταίες δεκαετίες ποιοτική αναβάθμιση στον κλάδο τους, προσπαθώντας να τον αποσπάσουν από το πνεύμα εθελοντισμού και τον προνοιακό χαρακτήρα που το χαρακτήριζε παλιότερα.