ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Λογοπεδική είναι ο επιστημονικός κλάδος για την πρόληψη, τη διάγνωση και την καταπολέμηση των διαταραχών του λόγου. Η κύρια φροντίδα του λογοπεδικού είναι η γλωσσική ανάπτυξη ή η διορθωτική παρέμβαση και αποκατάσταση αντιληπτικών, φωνολογικών, λεξικολογικών, εκφραστικών και άλλων διαταραχών του ατόμου το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα στη φωνή ή στο λόγο.

Προκειμένου να επιτύχει στο έργο του, θα πρέπει ο ίδιος σαν άτομο να έχει συγκεκριμένη τοποθέτηση απέναντι της γλώσσας και να διακατέχεται από θετικές απόψεις προς το άτομο και την κοινωνία. Ο θεραπευτής λόγου για τη σωστότερη διάγνωση κάνει γενικότερη ανίχνευση της προσωπικότητας του ατόμου, ξεκινώντας από τα συμπτώματα που αυτό παρουσιάζει. Η σωστή διάγνωση βοηθά στην εφαρμογή του καταλληλότερου προγράμματος αντιμετώπισης των δυσκολιών του ατόμου.

Μέσα στα καθήκοντα του λογοθεραπευτή είναι να καθορίζει το βασικό προφίλ της διαταραχής της ομιλίας, να καταρτίσει κατάλληλο πλάνο διαχείρισης των προβλημάτων, να συμπαρασταθεί στο άτομο και την οικογένειά του ενημερώνοντας τους και συμφιλιώνοντας τους με τα προβλήματα που συνεπάγεται η κατάσταση, να αναγνωρίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί η διαταραχή να εμφανιστεί στην ίδια οικογένεια ή σε άλλη, να επιτρέψει συγκριτικές στατιστικές που θα βοηθήσουν την κλινική έρευνα.
 
Η απόκτηση γλώσσας είναι μια διαδικασία εσωτερικής επεξεργασίας λόγου, που έχει προηγούμενα ακουστεί. Μια από τις ανώτερες λειτουργίες της γλώσσας είναι αυτή της συμβολικής αναπαράστασης μέσω της οποίας μεταδίδουμε πληροφορίες, κωδικοποιημένες με τέτοιο τρόπο που να μπορούν να αποκωδικοποιούνται και να κατατάσσονται από τον ακροατή. Πάνω στη λειτουργία της συμβολικής αναπαράστασης στηρίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Το άτομο που καθυστερεί να μιλήσει είναι στην κυριολεξία πεινασμένο για συζήτηση, έκφραση των αναγκών και των συναισθημάτων του, η επιθυμία του όμως αυτή δεν εκπληρώνεται, γιατί δεν έχει επάρκεια κωδικοποίησης, συνδυασμού, εκφοράς και παρουσίασης. Για να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη λόγου όταν το άτομο αντιμετωπίζει δυσκολίες πρέπει να αυξήσουμε τον αριθμό και την ένταση των βιωμάτων και ερεθισμάτων που συνδυάζονται με τα λεκτικά σύνολα και να δώσουμε τα κατάλληλα παραδείγματα, αλλά και τις ευκαιρίες ανάπτυξης λόγου.
 
Ανάμεσα στις γνωστές στο ευρύ κοινό αρμοδιότητες του λογοπεδικού συγκαταλέγονται και κάποιες άγνωστες πτυχές του επαγγέλματος που αφορούν την καλλιέργεια, υποστήριξη και θεραπεία επαγγελματιών της φωνής όπως εκπαιδευτικών, μουσικών, ηθοποιών αλλά και περιπτώσεις αλλαγής φωνής όπου ο ειδικός καλείται είτε να επαναπροσδιορίσει τον τόνο και τη χροιά της φωνής είτε να διευρύνει τη φωνητική γκάμα.
 
Η περίπλοκη φύση των διαταραχών του λόγου και ο τρόπος με τον οποίο επιδρούν στην ανάπτυξη του ατόμου επιβάλλουν τη συνεργασία του λογοπεδικού με μια μεγάλη γκάμα ειδικών. Ο λογοπεδικός σαν ειδικός του κλάδου συνεργάζεται με νευροψυχιάτρους, ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κ.α. ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε θεραπευόμενου.