ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ

Ως εγκεφαλική παράλυση ορίζονται οι διαταραχές εκείνες που έχουν προκύψει από βλάβη στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των παιδιών. Η βλάβη μπορεί να έχει προκύψει είτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, είτε κατά τον τοκετό είτε κατά τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης του παιδιού όταν ο εγκέφαλος βρίσκεται στο κορυφαίο σημείο ανάπτυξής του. Για να οριστεί ως εγκεφαλική παράλυση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η βλάβη στον εγκέφαλο να μην εξελίσσεται και να παραμένει στα ίδια επίπεδα. Αυτό που αλλάζει στην διάρκεια των χρόνων είναι η κλινική εικόνα του παιδιού. Κύρια χαρακτηριστικά της βλάβης στον εγκέφαλο είναι οι κινητικές διαταραχές που προκαλεί στα παιδιά, η μυϊκή αδυναμία, η απουσία κινητικού ελέγχου και η σπαστικότητα τα οποία όμως μπορούν να βελτιωθούν με τη βοήθεια της φυσικοθεραπείας.

Η Φυσικοθεραπεία, προκειμένου να βελτιώσει την κινητικότητα και τη λειτουργικότητα του παιδιού, χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους και τεχνικές. Μια από αυτές είναι και οι ασκήσεις ενδυνάμωσης. Για πολλά χρόνια και μέχρι σχετικά πρόσφατα, θεωρούνταν πως η ενδυνάμωση σε παιδιά με μειωμένη μυϊκή δύναμη ήταν αναποτελεσματική και ότι ήταν «υπεύθυνη» για την αύξηση της σπαστικότητας. Τουλάχιστον αυτό υποστήριζε το δημοφιλέστερο –για την εποχή – μοντέλο παρέμβασης των νευροεξελικτικών προσεγγίσεων. Οι εξελίξεις όμως της επιστήμης και της τεχνολογίας τα τελευταία 20 και πλέον έτη έχουν ανατρέψει τις προηγούμενες πεποιθήσεις και τεχνικές.

 

Έχει αποδειχθεί ότι η ενδυνάμωση έχει πολλαπλά οφέλη στα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Πιο συγκεκριμένα:

  • Αυξάνει τη μυϊκή δύναμη
  • Βελτιώνει τη ίδια τη βάδιση
  • Βελτιώνει την ταχύτητα της βάδισης
  • Βελτιώνει το μήκος του βηματισμού
  • Βελτιώνει την ευθυγράμμιση κατά τη διάρκεια της βάδισης
  • Βελτιώνει την κινητική δραστηριότητα
  • Βελτιώνει την αντοχή και την ισορροπία κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων

 

Πολύ σημαντικό στοιχείο στην επιτυχία του προγράμματος ενδυνάμωσης των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση είναι να υπάρχει συνέπεια. Για τον λόγο αυτό, είναι καλό η ενδυνάμωση να αποτελεί μέρος ενός γενικότερου φυσικοθεραπευτικού προγράμματος που θα περιλαμβάνει λειτουργικές δραστηριότητες και θεραπευτική παρέμβαση ώστε τα παιδιά να έχουν κίνητρο και να συμμετέχουν ενεργά, χωρίς πνευματική ή σωματική  κούραση. Ιδανικά, το πρόγραμμα πρέπει να εφαρμόζεται σε ένα περιβάλλον που είναι οικείο για τα παιδιά καθώς έτσι μεγιστοποιούνται οι πιθανότητες επιτυχίας.

 

Κάθε παιδί με εγκεφαλική παράλυση έχει διαφορετικές ανάγκες γι αυτό και το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας πρέπει να είναι προσαρμοσμένο σε αυτές και εξατομικευμένο στον κάθε μικρό ασθενή. 

Related Posts