Η Φυσικοθεραπεία είναι από τους πιο σημαντικούς συμμάχους στην αποκατάσταση μετά από κάποια νευρολογική πάθηση. Νευρολογικές παθήσεις και κακώσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος όπως η νόσος του Parkinson, η Σκλήρυνση κατά Πλάκας, εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αλλά και βλάβες των περιφερικών νεύρων όπως πχ ηλεκτρική βλάβη, συμπίεση, τραυματισμός λόγω τάσης, διατομή και πολλές ακόμα προκαλούν ποικίλα προβλήματα στην κίνηση, την ισορροπία, την αισθητικότητα, τη μνήμη και πολλές ακόμα λειτουργίες  των ασθενών. Η Φυσικοθεραπεία μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην ανακούφιση των ενοχλητικών συμπτωμάτων και να προσφέρει στους ασθενείς μια πιο αυτόνομη καθημερινότητα και μια εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Ο κάθε ασθενής με νευρολογική πάθηση είναι σημαντικό να λαμβάνει εξατομικευμένο πλάνο αποκατάστασης, ανάλογα με την πάθηση, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές της. Ο Φυσικοθεραπευτής, μετά τη λήψη πλήρους ιατρικού ιστορικού, την αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς, των ιατρικών δεδομένων και των στόχων που έχει θέσει ο ίδιος ο ασθενής, καταρτίζει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα με στόχο να βελτιώσει τη ζωή και την καθημερινότητά του.

 

Στόχοι της Φυσικοθεραπείας στην αποκατάσταση των ασθενών με νευρολογικές παθήσεις είναι, μεταξύ άλλων,:

 • Εκπαίδευση της σωστής τοποθέτησης του σώματος του ασθενή
 • Βελτίωση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων
 • Μυϊκή ενδυνάμωση
 • Επαναφορά της σωστής στάσης σώματος
 • Βελτίωση της ισορροπίας
 • Εκπαίδευση βάδισης
 • Αποκατάσταση των απλών λειτουργικών κινήσεων της καθημερινότητας
 • Εκμάθηση – βελτίωση της σωστής αναπνευστικής λειτουργίας
 • Εκπαίδευση ώστε ο ασθενής να επανενταχθεί στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον

 

Ο Φυσικοθεραπευτής μπορεί να το καταφέρει αυτό μέσω μεθόδων και μέσων όπως:

 • Φυσικά μέσα (ηλεκτροθεραπεία, tecar κτλ)
 • Αναπνευστική φυσικοθεραπεία
 • Θεραπευτική άσκηση (πχ σε πισίνα)
 • Διάδρομο βάδισης
 • Πελματογράφημα
 • Άσκηση συγκεκριμένων μυϊκών μονάδων στα άνω και κάτω άκρα
 • Ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας για όλο το σώμα
 • Ορθωτικά βοηθήματα
 • Εργονομική προσαρμογή του περιβάλλοντος του ασθενή
 • Ηλεκτρομυογραφική ανατροφοδότηση
 • Τεχνικές κινητοποίησης του νευρικού ιστού
 • Στρατηγικές βελτίωσης κινητικής μάθησης – επανεκπαίδευση δραστηριοτήτων

 

Το πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας για ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις έχει την τάση να αναπροσαρμόζεται διαρκώς ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς, την πρόοδο που σημειώνει αλλά και τις ανάγκες του που μπορεί να μεταβάλλονται. Απώτερος στόχος της Φυσικοθεραπείας είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ατόμου, η κοινωνικοποίηση και η αυτονομία του (εάν αυτό είναι δυνατόν).

Related Posts