Ως παραπληγία ορίζεται η παράλυση του κάτω μισού του σώματος, συμπεριλαμβανομένων και των δύο ποδιών, και κάποιες φορές και μέρους του κορμού. Στην παραπληγία ο ασθενής χάνει μέρος ή και το σύνολο της κινητικής και της αισθητηριακής λειτουργίας. Η βλάβη μπορεί να υφίσταται στη θωρακική ή την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης ενώ μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα είτε τη μόνιμη είτε την προσωρινή αναπηρία του ατόμου. Τα παραπληγικά άτομα συνήθως διατηρούν τη λειτουργία των άνω άκρων όμως ο κορμός, η λεκάνη και τα πόδια μπορούν να επηρεαστούν σημαντικά.  Η παραπληγία συμβαίνει περισσότερο στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες σε τριπλάσιο ποσοστό και κυρίως αφορά τις νεαρές ηλικίες.

Τα αίτια της παραπληγίας

Η βλάβη στον νωτιαίο μυελό μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα:

 • Ατυχήματος (πχ τροχαίου)
 • Πτώσης
 • Βίας
 • Τραυματισμού από αθλητική δραστηριότητα
 • Εργατικών ατυχημάτων
 • Νεοπλασματικών όγκων
 • Εκφυλιστικών παθήσεων της σπονδυλικής στήλης
 • Αυτοάνοσων διαταραχών

 

Οι συνοδές επιπτώσεις της παραπληγίας

Η παραπληγία εκτός από την απώλεια της κίνησης και της αίσθησης του κορμού και των κάτω άκρων, μπορεί να προκαλέσει και ποικίλα άλλα προβλήματα στους ασθενείς. Οι πιο χαρακτηριστικές επιπτώσεις που συνοδεύουν την παραπληγία είναι:

 • Οστεοπόρωση
 • Διαταραχές στην ούρηση και την κένωση
 • Υπογονιμότητα
 • Υπερδραστηριότητα του αυτόνομου νευρικού συστήματος
 • Έκτοπη οστεοποίηση
 • Ορθοστατική υπόταση
 • Ατροφία των μυών που έχουν παραλύσει
 • Παραμόρφωση των αρθρώσεων
 • Κατάκλιση
 • Σπαστικότητα
 • Κ.α

 

Η συμβολή της Φυσικοθεραπείας

Η Φυσικοθεραπεία μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της καθημερινότητας του παραπληγικού ασθενή. Στόχος του Φυσικοθεραπευτή είναι να :

 • παρέχει όλες τις πληροφορίες για τη νέα πραγματικότητα,
 • να εκπαιδεύσει τον ασθενή ώστε να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος με ή χωρίς τη χρήση εξοπλισμού,
 • να ενδυναμώσει τους μύες των άνω άκρων,
 •  να βελτιώσει την ισορροπία του ασθενούς σε καθιστή θέση,
 • να εκπαιδεύσει τον ασθενή στη χρήση του αμαξιδίου και στη μεταφορά του από και προς αυτό, το κρεβάτι και την καρέκλα,
 • να εκπαιδεύσει τον ασθενή στην αυτοφροντίδα
 • να εκπαιδεύσει τον ασθενή στην αποφυγή των κινδύνων της κατάκλισης και της παραμόρφωσης
 •  να προλάβει ενδεχόμενες επιπλοκές,
 • να προετοιμάσει και να υποστηρίξει τον ασθενή σε ψυχολογικό επίπεδο για τη νέα του κατάσταση.

 

Η παραπληγία είναι μια σοβαρή κατάσταση που όταν είναι μόνιμη αλλάζει ριζικά τη ζωή του ασθενούς. Ωστόσο η αποκατάσταση των ασθενών δεν είναι συγκεκριμένη ούτε ακολουθείται η ίδια για όλους τους ασθενείς. Ανάλογα με τον βαθμό και το μέγεθος της βλάβης, ο ασθενής λαμβάνει εξατομικευμένο πλάνο αποκατάστασης προσαρμοσμένο στις δικές του ανάγκες.

Related Posts