11

Θεραπευτική Άσκηση

 
Ανεξάρτητα ή παράλληλα με άλλες θεραπευτικές οδούς, σε περιπτώσεις οξέων ή χρόνιων μυοσκελετικών, νευρολογικών, καρδιαγγειακών, αναπνευστικών, μεταβολικών και ψυχολογικών παθήσεων οι ειδικοί της υγείας συμβουλεύουν αυξημένη φυσική δραστηριότητα. Τα ερευνητικά δεδομένα σήμερα είναι κατηγορηματικά, η σωματική άσκηση είναι πράγματι το πρωταρχικό εργαλείο απέναντι στον πόνο και την δυσλειτουργία, και το μοναδικό που ενδείκνυται για κάθε παθολογία με θεαματικά αποτελέσματα χωρίς παρενέργειες. 

Η σωματική δραστηριότητα είναι κάθε σωματική κίνηση, που συνδέεται με μυϊκή συστολή, η οποία αυξάνει τις ενεργειακές δαπάνες πάνω από τα επίπεδα ανάπαυσης.

Η άσκηση είναι μία κατηγορία εντός της φυσικής δραστηριότητας, προσχεδιασμένη και ποσοτικοποιημένη σε όγκο, ένταση και συχνότητα, με την οποία κινήσεις δομημένες και επαναλαμβανόμενες βελτιώνουν ή διατηρούν ένα ή περισσότερα από τα συστατικά της ευεξίας. 

Τα οφέλη της σωματικής δραστηριότητας στην υγεία του ανθρώπου, συνδέονται με:

Τη βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας 

Τη βελτίωση της νευρομυοσκελετικής λειτουργίας 

Την αλλαγή της αναλογίας μυϊκής μάζας και λίπους 

Το μεταβολισμό 

Τη ψυχική υγεία 

Η θεραπευτική άσκηση είναι η συστηματική εκτέλεση ή η εκτέλεση προγραμματισμένων σωματικών κινήσεων ή δραστηριοτήτων που στοχεύουν να επιτρέψουν στον ασθενή ή το άτομο να αποκαταστήσει ή να αποτρέψει βλάβες στις λειτουργικές και τις δομές του σώματος, να επαυξήσει τις δραστηριότητες και την συμμετοχή σε αυτές, να μειώσει τον κίνδυνο, να βελτιστοποιήσει την συνολική υγεία και να ενισχύσει την φυσική κατάσταση και την ευεξία.

 Η θεραπευτική άσκηση επιδιώκει την αποκατάσταση βλαβών και την βελτιστοποίηση της φυσικής κατάστασης, σύμφωνα με τις μοναδικές ανάγκες του κάθε ασθενούς.  Απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση για να έχει ευεργετικά αποτελέσματα είναι να σχεδιάζεται από Φυσικοθεραπευτή και να εκτελείται υπό την καθοδήγηση του.

 Ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα ατομικής ή ομαδικής θεραπευτικής άσκησης σχεδιασμένο από Φυσικοθεραπευτή, μπορεί να βοηθήσει στη(ν): 

Βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας 

Βελτίωση της καρδιαγγειακές λειτουργίας 

Βελτίωση της ψυχολογίας 

Βελτίωση της ποιότητας ζωής 

Βελτίωση της ισορροπίας 

Βελτίωση της μυϊκής δύναμης 

Βελτίωση της λειτουργικότητας – αυτονομίας 

Αύξηση της κινητικότητας 

Αύξηση της αυτοπεποίθησης

Διόρθωση εμβιομηχανικών αποκλίσεων 

Πρόληψη πτώσεων

Μείωση του πόνου

Κοινωνικοποίηση 

Ο πλέον κατάλληλος για να σας συμβουλεύσει είναι ο πτυχιούχος Φυσικοθεραπευτής, καθώς είναι ο ειδικός επιστήμονας για την αξιολόγηση, το σχεδιασμό και την εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης.

Πιο συγκεκριμένα, από το 2008 WCPT (World Confederation for Physical Therapy) καθιέρωσε την <<Κίνηση για την υγεία>>, ως θέμα της παγκόσμιας ημέρας φυσικοθεραπείας. Από το 2007 WCPT αναγνωρίζει τους Φυσικοθεραπευτές ως: 

Ειδικούς στη κίνηση και στην άσκηση, με εμπεριστατωμένη γνώση των προδιάθεσικών παραγόντων, της παθολογίας και των πιθανών επιπτώσεων σε όλα τα ανθρώπινα συστήματα.

Ιδανικούς επαγγελματίες για την επιλογή, την προώθηση, την καθοδήγηση, τη συνταγογράφηση και τη διαχείρισης της άσκησης.

 

*συνταγογράφηση άσκησης είναι συγκεκριμένο σχέδιο δραστηριοτήτων σχετιζόμενων με θεραπευτικά προγράμματα άσκησης που έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος αναπτύσσεται από Ιατρούς και Φυσικοθεραπευτές. 

Related Posts