ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Στο Πρότυπο Κέντρο Φυσικοθεραπείας του Δημήτρη Κριτσιώτη παρέχονται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου μυοσκελετικής αποκατάστασης, νευρολογικής αποκατάστασης, καρδιοαναπνευστικής αποκατάστασης, αθλητικής αποκατάστασης, γηριατρικής αποκατάστασης, παιδιατρικής αποκατάστασης, πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης, αλλά και κατ’ οίκον θεραπεία. Ένα πραγματικά πρότυπο κέντρο φυσικοθεραπείας, στο οποίο συνυπάρχουν και συνδυάζονται πολλές διεπιστημονικές ειδικότητες με στόχο την πλήρη κάλυψη του φάσματος της αποκατάστασης και την εκπόνηση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κινητικής αποκατάστασης, ξεχωριστό για κάθε ασθενή.

 

Το Πρότυπο Κέντρο Φυσικοθεραπείας του Δημήτρη Κριτσιώτη είναι ένας σύγχρονος και πλήρως εξοπλισμένος χώρος, προσβάσιμος από ΑΜΕΑ και με χώρους στάθμευσης για τους ασθενείς και τους συνοδούς τους. Στο Πρότυπο Κέντρο Φυσικοθεραπείας υπάρχει όλος ο σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός ο οποίος, σε συνδυασμό με την εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση για κάθε ασθενή, εξασφαλίζει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο εξοπλισμός μας σε συνδυασμό με τις εκάστοτε τεχνικές παρέχει υψηλό επίπεδο νευρολογικής αποκατάστασης, παιδιατρικής φυσικοθεραπείας. Η χρήση του κάθε μηχανήματος και η διάρκειά της, συνδυάζεται αρμονικά με τις υπόλοιπες τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τους ειδικούς του Πρότυπου Κέντρου Φυσικοθεραπείας, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί με βάση το πρόβλημα, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή.

 

Οι εγκαταστάσεις του Πρότυπου Κέντρου Φυσικοθεραπείας περιλαμβάνουν

1.την εξασφάλισης πρόσβασης και απρόσκοπτης χρήσης από ΑΜΕΑ,
2.χώρους στάθμευσης,
3.πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα για Φυσικοθεραπεία,
4.Κατάλληλα διαμορφωμένη και πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα αποκλειστικά για Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία
5.Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα κινητικής αποκατάστασης όπου εκτελούνται ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες Θεραπευτικής Άσκησης

Επίσης, σε περίπτωση που κάποιο περιστατικό χρίζει και παράλληλης αντιμετώπισης, στο Πρότυπο Κέντρο Φυσικοθεραπείας δίνεται η δυνατότητα για εργοθεραπεία, λογοθεραπεία παιδιών και ενηλίκων, ειδικής και φυσικής αγωγής, για ατομική ή ομαδική ψυχολογική υποστήριξη, σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους για τους σκοπούς αυτούς εξωτερικούς μας συνεργάτες.