Η τεχνική Ergon είναι μια καινοτόμα θεραπευτική προσέγγιση κατά την οποία συνδυάζονται δυναμικοί και στατικοί χειρισμοί των μαλακών μορίων του σώματος με χρήση ειδικού εξοπλισμού και έχει ως στόχο τη θεραπεία παθολογικών καταστάσεων του σώματος. Τα εργαλεία περιλαμβάνουν κοίλα και κυρτά τμήματα και αυτή τους η σχεδίαση επιτρέπει την προσαρμογή τους στα διάφορα σχήματα και τις καμπύλες του σώματος. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να ανιχνεύσουν και να απελευθερώσουν τους ουλώδεις ιστούς, τις συμφύσεις και τις περιτονιακές σκληρύνσεις, να αυξήσουν την αιμάτωση τοπικά και να μειώσουν τον μυϊκό τόνο και πόνο.  

Με την τεχνική Ergon και σε συνδυασμό με την μάλαξη εγκάρσιας τριβής είναι δυνατή η μείωση της εναπόθεσης ουλώδους ιστού μετά από κάκωση, η μείωση της σκληρότητας των ήδη διαμορφωμένων εναποθέσεων συνδετικού ιστού και η γρηγορότερη επούλωση των χρόνιων κακώσεων υπέρχρησης. Χρησιμοποιώντας της τεχνική Ergon ο πιστοποιημένος φυσικοθεραπευτής έχει την δυνατότητα:

  • Να αξιολογήσει πιθανές περιτονιακές δυσλειτουργίες

  • Να προσεγγίσει θεραπευτικά περιοχές δυσπρόσιτες για τα ανθρώπινα δάχτυλα

  • Να επέμβει δυναμικά σε σκληρούς ιστούς

  • Να αποκαταστήσει το εύρος τροχιάς των αρθρώσεων σε ελάχιστες θεραπευτικές συνεδρίες

  • Να προκαλέσει ελεγχόμενο και στοχευμένο επανατραυματισμό σε περιπτώσεις λανθασμένης επούλωσης (τενοντώσεις – κακώσεις υπέρχρησης)

  • Να επιταχύνει την ιστική επούλωση μέσω ενεργοποίησης των ινοβλαστών

  • Να θεραπεύσει αποτελεσματικά την πλειοψηφία των μυοσκελετικών και αθλητικών κακώσεων και παθολογιών

  • Να εφαρμόσει λειτουργικές τεχνικές αποκατάστασης

  • Να εφαρμόσει συνδυαστικές τεχνικές (ergon και κινησιοθεραπεία)

 

Η επίδραση που έχει η τεχνική Ergon έχει την ιδιότητα να διαρκεί για αρκετές ημέρες. Επιπλέον, όταν συνδυάζεται με άλλες τεχνικές μπορεί η επίδραση αυτή να καταστεί και μόνιμη.