ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΕΣΗΣ: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ

 Η θεραπεία με εφαρμογή πίεσης αναφέρεται στην τεχνική που χρησιμοποιείται στη Φυσικοθεραπεία και κατά την οποία, με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και αντικειμένων (πχ foam rollertrigger ball, μηχανήματα δονήσεων, massage stick κτλ), ασκείται πίεση στην περιοχή που βρίσκεται υπό θεραπεία. Στόχος είναι να εκπαιδευτεί ο ασθενής με τρόπο ώστε να αυξηθούν τα επίπεδα αντοχής του στον πόνο και εν τέλει να μπορεί να πραγματοποιήσει τις συνήθεις δραστηριότητές του χωρίς να πονά.  

Πώς λειτουργεί όμως αυτό το είδος της θεραπείας και πώς επιδρά στο σώμα του ασθενούς; Η θεραπεία με εφαρμογή πίεσης στοχεύει κυρίως σε 4 παράγοντες που αποδεικνύονται καθοριστικοί για την αποτελεσματικότητά της. Οι παράγοντες αυτοί είναι:

  • Από-ευαισθητοποίηση. Η έννοια αναφέρεται στην ελαχιστοποίηση της ανταπόκρισης σε ένα ερέθισμα μέσα από την επαναλαμβανόμενη έκθεση σε αυτό. Ουσιαστικά αφήνουμε το σώμα να αισθανθεί πιο άνετα μέσω της εμπειρίας. Το κλειδί στην από-ευαισθητοποίηση δεν είναι η άκριτη έκθεση στον πόνο, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη της προσπάθειας. Αντίθετα, είναι σημαντικό να βρεθεί το σημείο εκείνο στο οποίο ο ασθενής μπορεί σταδιακά να αποδέχεται την πίεση και τον πόνο σε επίπεδο που είναι τόσο διαχειρίσιμο ώστε να αισθάνεται άνετα.

  • Εμβάθυνση. Η εμβάθυνση στην πίεση σημαίνει ότι με τον έλεγχο της αναπνοής και τον κατάλληλο χρόνο άσκησης της πίεσης, δίνουμε στο σώμα μας χρόνο να αντιληφθεί ότι η πίεση αυτή δεν είναι μια απειλή την οποία ενστικτωδώς αποφεύγει αλλά μια μέθοδος ανακούφισης από τον πόνο.

  • Διάρκεια της πίεσης. Η διάρκεια που θα έχει η άσκηση πίεσης είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες. Ο ιδανικός χρόνος υπολογίζεται περίπου στα 2 λεπτά. Στον χρόνο αυτό το σώμα μας μπορεί να αντιληφθεί ότι η πίεση δεν αποτελεί «απειλή» και ο οργανισμός μας περνά περισσότερο χρόνο ανακαλύπτοντας πώς η πίεση επιδρά σε αυτόν.

  • Αποσύνδεση των κινήσεων των αρθρώσεων, δηλαδή η ικανότητα του σώματος να πραγματοποιεί κινήσεις και δραστηριότητες χωρίς να είναι απαραίτητο να εμπλέκονται όλες οι αρθρώσεις.

Οι παράγοντες αυτοί είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν προκειμένου η θεραπεία να αποδώσει τα μέγιστα.

 

Τι γίνεται όμως μετά την άσκηση πίεσης; Τι οφέλη αποκομίζει το σώμα μας; Τα σημαντικότερα από αυτά είναι:

  • Μαθαίνουμε καλύτερα το σώμα μας, τις ανάγκες του, τις αντοχές και τα όριά του

  • Αναπτύσσουμε τη χαλάρωση μέσα από τη σωστή μέθοδο αναπνοής που χρησιμοποιούμε προκειμένου να δώσουμε χρόνο στο σώμα μας να αντιληφθεί την πίεση ως ανακούφιση και όχι ως απειλή

  • Αυξάνουμε την ενεργοποίηση των μυών του σώματος

  • Βελτιώνουμε την κινητικότητα των αρθρώσεων καθώς πλέον η μία άρθρωση μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από την άλλη.

 

Η θεραπεία με την εφαρμογή πίεσης στο σώμα αποτελεί μια ξεχωριστή διαδικασία η οποία στοχεύει να εκπαιδεύσει τον ασθενή να δέχεται τον πόνο σε τέτοιο βαθμό που σταδιακά θα γίνει τόσο ανεκτός που δεν θα τον αισθάνεται. Η φιλοσοφία γύρω από αυτή την τεχνική είναι μοναδική και προσφέρει περισσότερα πλεονεκτήματα από τα προφανή, γι αυτό και χρησιμοποιείται κατά κόρον στη Φυσικοθεραπεία.

Related Posts