Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση είναι ίσως το σημαντικότερο κομμάτι της θεραπευτικής διαδικασίας καθώς επιτρέπει την ανάλυση των συμπτωμάτων, την εύρεση της αιτίας και βέβαια την κατάρτιση ενός εξειδικευμένου και εξατομικευμένου για τον κάθε ασθενή προγράμματος φυσικοθεραπείας που θα οδηγήσει στην ταχύτερη και πιο ολοκληρωμένη θεραπεία του εκάστοτε προβλήματος. Αποτελεί το πρώτο βήμα οποιαδήποτε θεραπείας αλλά και το τελευταίο καθώς με τον ίδιο τρόπο αξιολογείται και το ίδιο το πρόγραμμα για την αποτελεσματικότητά του.

Τι περιλαμβάνει η Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση

Η Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση περνάει από διάφορα στάδια προκειμένου ο ειδικός να είναι σε θέση να εξάγει χρήσιμα και αξιόπιστα συμπεράσματα. Μια Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση περιλαμβάνει:

  • Λήψη πλήρους ιατρικού ιστορικού
  • Κλινική εξέταση
  • Διενέργεια ειδικών και γενικών τεστ (πχ έσω στροφής ισχίων , αξιολόγηση αυχένα, αξιολόγηση μηνίσκων, relocation test για τον ώμο, αξιολόγηση πλάγιας κάμψης του κορμού, αξιολόγηση στάσης του σώματος κ.α)
  • Διεξαγωγή συμπερασμάτων
  • Επιλογή των τεχνικών και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν, σε συνεννόηση με τον ασθενή
  • Διενέργεια πρώτης θεραπείας (εφόσον είναι εφικτό).

 

Σε ποιους απευθύνεται η Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση

Καθώς αποτελεί το πρώτο βήμα ενός φυσικοθεραπευτικού προγράμματος, η φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση απευθύνεται σε όλους όσους προσέρχονται στα κέντρα εργαστήρια φυσικοθεραπείας προκειμένου να ανακουφιστούν από τα έντονα συμπτώματα πχ μιας πάθησης ή ενός τραυματισμού και να βρουν ακόμα και την οριστική θεραπεία τους. Δεν είναι πάντα απαραίτητη η παραπομπή από γιατρό. Ο Φυσικοθεραπευτής που θα κάνει την αξιολόγηση μπορεί να κρίνει εάν είναι απαραίτητη και η διάγνωση κάποιας ιατρικής ειδικότητας για τη συνέχιση του φυσικοθεραπευτικού προγράμματος. Ωστόσο, δεν πρόκειται για διάγνωση αλλά για αξιολόγηση η οποία λαμβάνει υπ’ όψη της την ιατρική διάγνωση εφόσον υπάρχει. Παρομοίως, ούτε η διάγνωση αποτελεί αξιολόγηση και όταν κριθεί απαραίτητο ο γιατρός μπορεί να ζητήσει τη Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση για να κάνει την απαραίτητη συνεκτίμηση.

 

Η διάρκεια της Φυσικοθεραπευτικής Αξιολόγησης κυμαίνεται από 5-30 περίπου λεπτά και εξαρτάται από τη φύση του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο εκάστοτε ασθενής.

 

Related Posts