ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΜΙΑ «ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΗ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗ

Ο όρος Περιοριστική Θεραπεία (γνωστός και ως Εξαναγκαστικά Προκαλούμενη Κινητική Θεραπεία, Constraint Induced Movement Therapy ή CIMT) χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια συγκεκριμένη τεχνική που στόχο έχει να θεραπεύσει και να αποκαταστήσει τη λειτουργία της κίνησης κυρίως του άνω άκρου, η οποία συχνά διαταράσσεται εξαιτίας εγκεφαλικού επεισοδίου, εγκεφαλικής παράλυσης, κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης, σκλήρυνσης κατά πλάκας κ.α. Ουσιαστικά, η Εξαναγκαστικά Προκαλούμενη Κινητική Θεραπεία με τις τεχνικές που περιλαμβάνει στοχεύει στο να εκπαιδεύσει τον ασθενή για τον τρόπο που θα επαναλειτουργήσει μετά από κάποια νευρολογική βλάβη.

Πώς λειτουργεί

Η Περιοριστική Θεραπεία βασίζεται στον περιορισμό της κίνησης του υγιούς χεριού με τη χρήση ενός νάρθηκα για διάστημα 2-3 εβδομάδων. Στόχος της διαδικασίας είναι να αναγκαστεί ο ασθενής να χρησιμοποιήσει το «αδύναμο» χέρι και με τον τρόπο αυτό να εκπαιδευτεί και πάλι στο να το χρησιμοποιεί απρόσκοπτα. Επίσης, η θεραπεία του ασθενούς επικεντρώνεται και στην εκτέλεση δραστηριοτήτων της καθημερινότητάς του που τον δυσκολεύουν. Ο ασθενής μπορεί να εκτελέσει κάποιες ασκήσεις και στο σπίτι του διευκολύνοντας έτσι κατά πολύ το πρόγραμμά του αλλά και επιταχύνοντας την αποκατάστασή του.

 

Τα πλεονεκτήματα

Η θεραπεία CIMT προτιμάται ευρέως λόγω των πλεονεκτημάτων που συγκεντρώνει. Ποια είναι αυτά;

  • Προσφέρει γενικότερα βελτιωμένη κινητικότητα σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους

  • Ενισχύει την κοινωνική συμμετοχή

  • Μειώνει τις Υγειονομικές δαπάνες

  • Είναι διεξοδικά ερευνημένη και εξαιρετικά αξιόπιστη μέθοδος

 

Σε ποιους απευθύνεται

Η Περιοριστική Θεραπεία απευθύνεται τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά που έχουν απωλέσει ή μειώσει την κινητικότητα του ενός χεριού τους εξαιτίας κάποιας νευρολογικής βλάβης. Επίσης, αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματική σε περιστατικά ημιπληγίας ή τετραπληγίας και σε άλλες καταστάσεις κατά τις οποίες ο ασθενής δυσκολεύεται να εκτελέσει τις καθημερινές του δραστηριότητες.

 

Ποιες παθήσεις μπορεί να αντιμετωπίσει

Η συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδος είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην αντιμετώπιση παθήσεων όπως:

  • Εγκεφαλική παράλυση

  • Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

  • Σκλήρυνση κατά Πλάκας

  • Κρανιοεγκεφαλική κάκωση

  • Πάρεση βραχιονίου πλέγματος

 

Τα αποτελέσματα της Περιοριστικής Θεραπείας είναι εκπληκτικά τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά. Η θεραπεία διαρκεί ελάχιστο χρονικό διάστημα, τα αποτελέσματά της ωστόσο είναι μόνιμα. Σε ερευνητικό επίπεδο, συστήνεται η μετάβαση από τη CIMT σε ένα Φυσικοθεραπευτικό – εργοθεραπευτικό πρόγραμμα λειτουργικής επανεκπαίδευσης του προσβεβλημένου άκρου στο οποίο έγινε εφαρμογή.

Related Posts