11

Ολοκληρώθηκε η παρακολούθηση της εξειδίκευσης στην τεχνική κινητοποίησης μαλακών μορίων με ειδικό εξοπλισμό (IASTM).

Πιστοποιημένος φυσικοθεραπευτής στην τεχνική ERGON με τίτλο Advanced ο Κριτσιώτης Δημήτριος.

https://ergontechnique.com/?lang=el

Related Posts