Οι διατάσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόληψη , στην αποκατάσταση μετά από τραυματισμούς αλλά και στην επαναφορά του πλήρους εύρους κίνησης των αρθρώσεων όταν αυτό περιοριστεί, για οποιοδήποτε λόγο. Ως θεραπευτική διάταση ορίζεται η θεραπευτική τεχνική η οποία έχει ως στόχο να αυξήσει το εύρος της κίνησης μέσω της επιμήκυνσης των παθολογικά βραχυμένων δομών. Οι διατάσεις αποτελούν ένα από τα πιο βασικά μέρη σχεδόν σε κάθε πρόγραμμα φυσικοθεραπείας καθώς  έχουν την ιδιότητα να μειώνουν τον πόνο αλλά και να οδηγούν στην ανάκτηση του ελλείμματος του εύρους κίνησης .  

 Η θεραπευτική διάταση ως όρος αναφέρεται σε όλες εκείνες τις τεχνικές και τις μεθόδους που στοχεύουν στην κινητοποίηση αλλά και στο να κάνουν πιο ελαστικούς τους μύες και πιο εύκαμπτους τους τένοντες, τους συνδέσμους, την περιτονία, τον αρθρικό θύλακα και τον νευρικό ιστό.

 

 Τα οφέλη της θεραπευτικής διάτασης

 Λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων που συγκεντρώνει, η θεραπευτική διάταση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος πολλών φυσικοθεραπευτικών προγραμμάτων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση μιας πληθώρας παθήσεων αλλά και την αποκατάσταση μετά από τραυματισμούς ή και μετά από κάθε αθλητική δραστηριότητα. Ποια είναι τα οφέλη;

  • Διατηρεί το φυσιολογικό εύρος κίνησης των αρθρώσεων
  • Αποκαθιστά το μήκος των βραχυμένων δομών
  • Προλαμβάνουν τους τραυματισμούς
  • Απενεργοποιούν τα σημεία πυροδότησης πόνου, γνωστά και ως trigger points
  • Μειώνουν τον πόνο
  • Βελτιώνουν την απόδοση των μυών
  • Διαχείριση του μυϊκού τόνου  

 

Οι διατάσεις που εφαρμόζονται σε ένα πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας διακρίνονται σε στατικές, βαλλιστικές και PNF (ιδιοδεκτική νευρομυϊκή διευκόλυνση). Οι παθητικές στατικές διατάσεις εκτελούνται από τον φυσικοθεραπευτή ενώ οι ενεργητικές από τον ίδιο τον πάσχοντα. Θεωρούνται ως οι πλέον αποτελεσματικές στην εφαρμογή λόγω του ότι είναι ευχάριστες και εύκολες και είναι ο τύπος διατάσεων που εφαρμόζεται περισσότερο. Σύμφωνα με έρευνες, για την επίτευξη των ιδανικών αποτελεσμάτων η διάταση πρέπει να διαρκεί 30 δευτερόλεπτα και να επαναλαμβάνεται 3-4 φορές. Οι λειτουργικές διατάσεις επίσης αποτελούν υποκατηγορία των δυναμικών διατάσεων και χαρακτηρίζονται από προοδευτική αύξηση του εύρους κίνησης με αρκετές επαναλήψεις. Οι βαλλιστικές διατάσεις αποτελούν υποκατηγορία των δυναμικών διατάσεων  και χαρακτηρίζονται από τη βίαιη διάταση του μυοτενόντιου συνόλου με γρήγορες και επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Στην κατηγορία αυτή υπάρχει το μειονέκτημα του κινδύνου της κάκωσης στους βίαια διατεινόμενους ιστούς. Είναι το πρώτο είδος διάτασης που εφαρμόστηκε αλλά θεωρείται λιγότερο ασφαλής λόγω του μειωμένου ελέγχου στις κινήσεις. Γι αυτό είναι απαραίτητες να γίνονται μόνο με την επίβλεψη ενός φυσικοθεραπευτή. Οι τεχνικές PNF κερδίζουν συνεχώς έδαφος τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της βελτίωσης του εύρους κίνησης που προσφέρουν μέσω της μυϊκής χαλάρωσης και της βελτίωσης της ελαστικότητας.  

 

Οι διατάσεις αποτελούν καίριο τμήμα σχεδόν κάθε φυσικοθεραπευτικού προγράμματος και το οφέλη τους είναι άμεσα ορατά.   Θα πρέπει να τονισθεί πως η θεραπευτική διάταση είναι κομμάτι της Κινησιοθεραπείας που ο Φυσικοθεραπευτής, ο Εργοθεραπευτής και  ο Λογοθεραπευτής ως επαγγελματίας υγείας έχει κατοχυρωμένο επαγγελματικό δικαίωμα να εφαρμόσει. Μπορεί να έχει ομοιότητες με την κλασική διάταση που χρησιμοποιούν οι γυμναστές στις αθλητικές δραστηριότητες ωστόσο τα δύο είδη απευθύνονται σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες.

Related Posts