Περίπου 1 στα 1000 παιδιά που γεννιούνται εμφανίζουν παραμορφώσεις στα οστά και τις αρθρώσεις των ποδιών. Μια από τις πιο συχνές παραμορφώσεις είναι η ραιβοϊπποποδία κατά την οποία παρατηρείται στροφή προς τα μέσα της πτέρνας και των δαχτύλων των ποδιών. Παράλληλα η ραιβοϊπποποδία μπορεί να οδηγήσει σε εμβιομηχανικές αποκλίσεις άλλων περιοχών. Στις μισές περίπου περιπτώσεις η ραιβοϊπποποδία εμφανίζεται και στα δύο πόδια των μωρών ενώ τα αγόρια εμφανίζουν συχνότερα ραιβοϊπποποδία σε σχέση με τα κορίτσια. Τα παιδιά με ραιβοϊπποποδία δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, με την έγκαιρη όμως διάγνωση και παρέμβαση εξασφαλίζεται ότι το πόδι θα είναι πλήρως λειτουργικό και ανώδυνο. 

Τι προκαλεί τη ραιβοϊπποποδία

Οι αιτίες που προκαλούν τη συγκεκριμένη παραμόρφωση των ποδιών δεν είναι ακόμα γνωστές ωστόσο διάφοροι παράγοντες φαίνονται να συμβάλλουν στην εμφάνιση της πάθησης. Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι:

 • Γενετικοί παράγοντες
 • Περιβαλλοντικοί παράγοντες
 • Κληρονομικοί παράγοντες
 • Ενδομήτρια αίτια
 • Βράχυνση των τενόντων και των μυών των κάτω άκρων

 

Η συμβολή της Φυσικοθεραπείας στην αντιμετώπιση

Η ραιβοϊπποποδία δεν εμποδίζει τα παιδιά να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα καθώς δεν τους προκαλεί πόνο ή άλλες δυσκολίες. Είναι σημαντικό η παραμόρφωση να διορθώνεται πριν περπατήσει το παιδί. Οι τρόποι διόρθωσης της ραιβοϊιποποδίας περιλαμβάνουν την μέθοδο Ponseti, κατά την οποία οι γιατροί πετυχαίνουν τη σταδιακή διόρθωση με την εφαρμογή γύψου και ενδιάμεσες έλξεις και διατάσεις για την ευθυγράμμιση του ποδιού σε διαδοχικά στάδια, τη χρήση ειδικών παπουτσιών και τη χειρουργική αντιμετώπιση σε σοβαρά περιστατικά. Η συμβολή της Φυσικοθεραπείας είναι πολύ σημαντική στην ευθυγράμμιση των οστών αλλά και μετά την εφαρμογή της μεθόδου Ponseti καθώς με πληθώρα τεχνικών και θεραπειών μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ταχύτερη αποκατάσταση. Η παρέμβαση του προγράμματος φυσικοθεραπείας δίνει έμφαση στο συγκεκριμένο πρόβλημα αλλά έχει ολιστική προσέγγιση/χαρακτήρα. Οι τεχνικές και οι θεραπείες περιλαμβάνουν για την αντιμετώπιση της ραιβοϊπποποδίας περιλαμβάνουν:

 • Ασκήσεις ενδυνάμωσης
 • Διατατικές ασκήσεις
 • Θεραπευτική γυμναστική
 • Manual therapy (Ackerman Method)
 • Kinesio taping
 • Ergon Technique
 • Θεραπευτική μάλαξη

 

Ορισμένες περιπτώσεις αναπηρίας παιδιών έχουν προέλθει από ανεπαρκή ή καθόλου αντιμετώπιση παραμορφώσεων όπως η ραιβοϊπποποδία. Γι αυτό είναι σημαντική η έγκαιρη διάγνωση αλλά και αντιμετώπιση προκειμένου να προληφθούν τέτοιες καταστάσεις και τα παιδικά πόδια  να είναι πλήρως λειτουργικά.

 

Related Posts